Belangrijkste voordelen directe democratie

 • Directe democratie laat ons toe om een veto te stellen tegen wetgeving die de overheid probeert in te voeren maar waar we het niet mee eens zijn.
 • Directe democratie laat ons toe om zo vaak als nodig te stemmen, bv 4 keer per jaar.
 • Met directe democratie maken de burgers de overheid duidelijk wat ze willen.
 • Met directe democratie bestaat er geen twijfel meer over genomen beslissingen. Ze vertegenwoordigen steeds de wil van de burgers en niet meer van enkele politici.
 • Directe democratie vergroot substantieel de betrokkenheid van de burgers bij de regelgeving en dit op alle niveaus.
 • Directe democratie moedigt de interesse van de burgers in het politieke proces aan, en zorgt derhalve ook voor meer verantwoordelijkheid voor hun eigen toekomst.
 • In een directe democratie zijn de burgers meer tevreden met het politieke systeem door de grotere betrokkenheid.
 • Directe democratie beperkt de macht van de elite. De volksvertegenwoordigers zullen meer moeten luisteren naar de mensen die voor hen stemden ipv naar de partijleiding, drukkings- en lobbygroepen.
 • Directe democratie laat burgers toe om moeilijke onderwerpen op de politieke agenda te plaatsen die politici momenteel negeren. Belangrijke problemen en taboes kunnen niet meer op de lange baan geschoven worden.
 • Directe democratie behoedt dat de overheid een dictatoriaal beleid voert of begint te voeren.
 • Directe democratie is simpelweg democratischer dan een parlementaire democratie.
 • Directe democratie zal onmiddellijke verantwoording teruggeven aan de burgers op alle bestuursniveaus. Dit gebeurt normaliter uitsluitend in verkiezingstijd.
 • Directe democratie verplicht politici zich tegenover de burgers te verantwoorden.
 • Met Directe democratie wordt het inzicht en de wijsheid van de burgers aangesproken.
 • Met Directe democratie gaan de mensen meer samenwerkingsverbanden opzetten zodat ook minderheden meer betrokken worden bij het creëren van wetgeving.
 • In een Directe democratie wisselt de meerderheid bij elk referendumonderwerp zodat er minder dualiteit en polarisatie ontstaat in de gemeenschap.
 • Met Directe democratie doen ook minderheden wetgevende voorstellen zodat het probleem van de diversiteit opgelost is.
 • Met Directe democratie wordt het dure overheidsapparaat gesaneerd.
 • In een Directe democratie zijn de burgers gelukkiger (het geluksgevoel stijgt met het equivalent van één inkomenscategorie; van de laagste- naar de voorlaagste inkomenscategorie)
 • Directe democratie bevordert de samenhorigheid tussen de burgers van hun zelf gevormde gemeenschap.
 • Een Directe democratie genereert meer sociaal kapitaal omdat de burgers de collectieve sfeer meer als de hunne ervaren. (de burgers vereenzelvigen zich met hun gemeenschap)
 • In een directe democratie zijn de burgers genereuzer omdat zij meer ruimte krijgen (door bv minder belastingsverspilling) om rechtstreeks solidair te zijn met diegene die zij wensen te helpen. (Momenteel is er een relatieve belastingsgeldstroom van de lagere inkomens naar de hogere.)
 • Directe democratie  bevordert de vrede. (een handvol politici hebben beslist dat Nederland in oorlog is met Syrië)
 • In een Directe democratie  is er meer vrij spreekrecht om burgers toe te laten hun wensen te kennen te geven.
 • Met directe democratie  beslissen véél meer mensen over een onderwerp.
 • Directe democratie  verhindert dat dwaze wetten en of voorstellen (meestal van politici) gestemd worden.
 • Directe democratie  maakt komaf met de stemplicht en de burgers zijn vrij om deel te nemen aan het besluitvormingsproces.
 • Directe democratie  verhindert dat met het omkopen van slechts enkele mensen een wet tot stand komt.
 • In een directe democratie  worden de wetten bij een referendum steeds door meer mensen gestemd dan door het parlement. Directe democratie  doorprikt zo de meerderheidsmythe van het parlement (dat de wetten van de representatieve democratie door de meerderheid gestemd zijn): schijnkandidaten, dubbelkandidaten, jobhoppers, parlemenstleden vormen slechts een fractie van de bevolking, sommige ministers zijn zelfs niet verkozen!
 • In een directe democratie  zijn de burgers voorzichtiger dan politici in het aanvaarden van nieuwe wetten. De wetsvoorstellen worden in een directe democratie veel beter voorbereid.
 • Directe democratie  laat toe om ministers, bepaalde overheidsambtenaren, rechters of verkozenen, die het publieke vertrouwen hebben verloren, uit hun ambt te ontzetten. (recall)
 • Gezien in een directe democratie minder machtsspelletjes gespeeld worden zullen vrouwen (die daar meer tegenzin in ervaren) meer geneigd zijn aan het besluitvormingsproces en de representatieve democratie deel te nemen.
 • Directe democratie  zorgt ervoor dat het parlement de wetten maakt en niet meer de regering.
 • Met directe democratie worden belastingen zuiniger gebruikt (in Nederland betekent dit dat 30% van de belastingen overbodig worden!!)
 • In een directe democratie zijn de burgers milieubewuster omdat zij de mogelijkheid hebben om hun leefomgeving zelf in te richten en sneller ongemakken gaan oplossen.
 • In een directe democratie floreert de economie beter omdat de burgers gunstigere omgevingingen kunnen scheppen en zelf de randvoorwaarden van hun economische systemen kunnen bepalen.
 • In een directe democratie worden er minder belastingen ontdoken omdat de burgers zelf bepalen waarvoor zij belasting willen betalen.