Weg met alle sociale verzekeringen
en overheidsuitkeringen

Geld-in handen

Stel even dat we werkelijk alle werkloosheidsuitkeringen schrappen. We schrappen ook de AOW, WAO, Ziektewet en bijstand en al die andere wetjes die her en der recht op een algemene uitkering geven. Allemaal weg! Maar daarmee schrappen we ook de tienduizenden banen die daar nu landelijk en lokaal mee gemoeid zijn.

U moet toegeven dat zal een werkelijk ongehoorde besparing zijn voor de staat en voor de werkende opleveren. Weg met de problemen bij de UWV die maar blijven opspelen. Weg met al die ambtenaren die de uitkeringen verstrekken en controleren. Nu lijk ik helemaal van lotje getikt te zijn, maar ik ga nog verder …. We geven werkgevers de ruimte om het loon van hun werknemers met de Nederlandse Nationaliteit, woonachtig in eigen land met 1.500 Euro (bruto) per maand te verlagen.    

1.500 Euro per maand

Maar …. U begrijpt ongetwijfeld er moet iets voor terug komen. De overheid geeft IEDEREEN van boven de 18 die de Nederlandse Nationaliteit heeft een bedrag van 1.500 Euro per maand. Standaard. Geen mitsen en/of maren. 

Als jij de Nederlandse Nationaliteit hebt en je bent 18 of ouder, dan krijg je 1.500 Euro OOK als je werkt. Moet U eens kijken wat dat met de economie zou doen! Ineens is het over met de groei van de economie van een cijfer achter de komma.

Op plaatsen waar het al is uitgeprobeerd is, waren de uitkomsten verbluffend positief. De reden is simpel. Het is eerlijk, het is makkelijk en het bied iedereen het geluk van een basis zekerheid. Hoe dan ook ben je verzekerd van een inkomen waarvan je kan leven. Wil je meer, dan kun je op zoek gaan naar werk dat je leuk lijkt en je ligt. Blijft er vervolgens werk liggen dat niemand wil oppakken? Dat kan, dan halen we van elders gastarbeiders. Die krijgen loon, geen basisinkomen.

Zekerheid   

Met deze insteek is de zekerheid van het bestaan enorm toegenomen en is een belangrijke angst voor een onbeperkte instroom van arme arbeidsmigranten weggenomen. Als die horen dat hier geen standaard vangnet meer is voor hen die werkloos of ziek zijn, dan is de wens om te komen een stuk lager dan nu. Want nu ligt de uitkering bij wijze van spreken al voor ze klaar. Erkende vluchtelingen kunnen we nog altijd huizen. Immers kan je hen tijdelijk een basisinkomen garanderen.

De belangrijkste vraag hoor ik u nu al stellen: is dat betaalbaar? 

Ja het is betaalbaar, en sterker nog, het is goedkoper en eerlijker dan het huidige systeem.

We zijn druk bezig met het samenstellen van een Alternatief Regeer Akkoord, om deze in diverse bijeenkomsten door heel Nederland te gaan presenteren. Blijf op de hoogte en schrijf u gratis in, of word lid als u nu al overtuigd bent, u krijgt dan als eerste informatie over de bijeenkomsten bij u in de buurt.

ODVN (Onafhankelijk Democratisch Vrij Nederland) registratienummer KvK nr. 55517226